Followers

Wednesday, January 7, 2009

Kesejagatan Siswa dan Siswi Dalam Kelestarian Politik.


Ada satu sebab yang barangkali boleh dijadikan sebagai bentangan landasan paling kukuh untuk mahasiswa terus berpolitik secara matang, iaitu kesejagatan. Mahasiswa jika dilihat dari suatu sudut, hanyalah segolongan manusia yang menuntut ilmu di mana-mana pusat pengajian tinggi. Konotasi mudahnya, penuntut. Dan tuntutannya juga mudah, iaitu menuntut ilmu yang berguna untuk kehidupan mereka seharian dan juga pada masa hadapan. Ilmu itu terpulang pada neraca kebijaksanaan individual sama ada untuk diaplikasikan secara sendiri mahupun secara kolektif, andai kolektif yang dipilih, maka impaknya melimpah-limpah melampaui kepentingan diri sendiri. Jika secara individual, jika positif, maka impaknya mustahil negatif. Segalanya terserah pada kebijaksanaan mereka mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Ada, dan, ilmu yang didapatkan secara formal (menghadiri kuliah, tutorial, seminar, dsb..tentu), ada yang sebaliknya pula. Misalnya, berpersatuan ataupun dengan menyertai apa-apa jua aktiviti yang bersifat mendidik sama ada untuk kebaikan lahiriah mahupun jasmaniah.

Justeru, apakah kaitannya dengan politik? Mahasiswa berpolitik, bagaimana? Tiada jawapan yang khusus. Semuanyan berkisar kepada soal kematangan. Asasnya ialah matang secara rohani, emosi dan juga mental. Paling penting ialah mental kerana dari situlah datangnya kematangan. Misalnya bagaimana? Mudah, begini, ada berita atau isu yang diuar-uarkan terkadang tidak mencerminkan setulus hakikat. Maka, di sini kematanganlah yang akan menjadi hakim pemutus kefahaman. Duduk perkara sebenar tidak boleh dijustifikasikan dengan mulut yang menyampaikan dan dek telinga yang mendengar semata. Imperikalis mungkin suatu hal yang sukar, namun secara sosiologi, ada nilai yang memungkinkan hakikat atau kebenaran, iaitu nilai kesejagatan, yang perlu pula dicernakan secara akal waras, iaitu kematangan. Justeru, pokoknya tetap berbalik kepada aspek kematangan dan juga kebolehmatanganfikiran.

Justeru dengan terbubarnya parlimen ‘caretakers’ MPP sidang 2007/08 di USM, maka nilai kesejagatan akan sekali lagi menjadi persekitaran yang bakal memupuk sistem demokrasi dalam kampus ini kelak sama ada berjalan dalam nilai tersebut ataupun tidak. Asasnya tetap sama, iaitu masyarakat pelajar yang berada dalam kampus baik di induk mahupun cawangan. Melihat kepada situasi semasa, wujud beberapa aliran atau pergerakan pelajar dengan asas perjuangan yang barangkali masih sama dari segi kontektualnya, tetapi bertentangan secara konseptual. Pada kedudukan seperti ini, yang akan menentukan kemenangan mana-mana pihak tentu sekali undi majoriti, tetapi undi yang bagaimana? Apakah nilai yang mendorong undi tersebut? Susah sekali, barangkali, kerana aspek kematangan pelajar bukan suatu perkara yang mudah untuk diukur. Subjektif ataupun objektif, sebenarnya tiada piawaian yang secara kondusif tulen boleh dijadikan sebagai kayu ukur.

Jika ada sekalipun, tentu sukar untuk mencapai tahap seratus peratus tepat, apatah jika subjeknya ialah kematangan dalam hal berpolitik dan memilih calon yang terbaik. Banyak sekali gugahan adalah suatu hal yang nyata jelas tidak dapat dielakkan. Bahkan, faktor rupa paras calon sekalipun. Hal inilah yang sebenarnya menjadi antara cabaran untuk menilai kematangan berpolitik dalam kalangan pelajar sekarang. Daerah cabaran ini bahkan tidak terhad di USM sahaja barangkali. Oleh hal yang demikian, nilai kesejagatan inilah yang harus mengambil peranan untuk membetulkan kembali keadaan tersebut. Bagaimana? Kesejagatan yang macam mana? Begini. Mahasiswa, yakni pelajar, harus ditanam dengan kesedaran bahawa mereka perlu hanya memilih calon-calon yang benar-benar layak untuk mewakili suara dan kepentingan seluruh masyarakat pelajar amnya dan kampus khususnya. Benar, semua calon yang bertanding mempunyai nilai tersebut. Namun, lihat pula kepada keupayaan mereka jika terpilih. Adakah mereka boleh berada bersama kepimpinan tertinggi universiti? Adakah mereka boleh berjuang secara ampuh untuk menjulang misi dan aspirasi universiti atau hanya tahu bersuara tetapi dalam nada yang jauh sama sekali berbeza dengan dasar universiti?

Bagaimana untuk menyedarkan, tentu sekali berbalik kepada soal kesejagatan. Mahasiswa, sebagai kelompok masyarakat kampus terbesar, sudah tentu bergerak dalam perkumpulan-perkumpulan yang khusus. Dan ada yang berideologi khusus pula. Namun yang menjadi bahaya ialah, ada kumpulan-kumpulan ini jelas terang mempunyai agenda lain yang terkadang menjauhi dasar, misi dan aspirasi universiti secara implisit mahupun eksplisit. Bahayanya apabila mereka menggunakan nilai kesejagatan untuk kepentingan kumpulan tersebut, dengan menghasut sesetengah pelajar supaya menilaianggap negatif terhadap sesetengah kelompok pelajar yang lain, bahkan tehadap pihak atasan universiti sendiri. Bahaya ini jelas perlu dihindar. Bagaimana? Juga dengan nilai kesejagatan tersebut. Syukur Alhamdulillah, di USM masih ada segolongan pelajar, bahkan jumlahnya tidak sedikit tetapi semakin bertambah bertokok, yang punya rasa cinta terhadap universiti dan sanggup berjuang untuk kegemilangan legasi universiti ulung ini. Mereka inilah yang mendukung aspirasi universiti serta tulang belakang kepada perjuangan aspirasi selama ini. Suatu hal yang penting untuk ditegaskan di sini, sebagai titipan akhir, ialah, mereka ini menerap nilai kesejagatan tersebut secara total dan sungguh-sungguh. Alhamdulillah.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...