Followers

Wednesday, February 18, 2009

NAKHODA: RAJA di SAMUDERA

Undang-undang sering dirujuk sebagai satu sistem yang menyediakan satu set cara yang berautoriti untuk menyelesaikan berbagai-bagai bentuk konflik dan kekecohan yang berlaku dalam sesebuah masyarakat yang bertamadun. Undang-undang digubal oleh mereka yang berkepentingan demi menjaga kepentingan keseluruhan sistem (baca: masyarakat) khususnya untuk menjamin kualiti kehidupan yang lebih baik dan terurus. Kajian oleh Muhammad Yusoff Hashim tentang pemikiran dalam undang-undang yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka misalnya, secara konseptual, beliau menyifatkan undang-undang merupakan sebahagian daripada keseluruhan sistem masyarakat yang bergerak, mengawal tindak-tanduk manusia dan yang sering membentuk unsur-unsur dinamik selaras dengan dinamiknya kebudayaan dalam masyarakat tersebut ( Muhammad Yusoff Hashim, 1989:198-199).
Oleh hal yang demikian, dapatlah dirumuskan bahawa undang-undang harus mempunyai sejarah permulaannya yang tersendiri, beracuan dan berkembang kemudiannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam acuan tersebut, yakni masyarakat yang melatari proses pembentukkannya. Satu lagi ciri penting yang perlu hadir untuk melengkapkan fungsional sesebuah undang-undang tentunya kesinambungan atau continuity kepada undang-undang tersebut sama ada diterima, diamalkan dan diteruskan penguatkuasaannya secara warisan dari masa ke masa dan dari zaman ke zaman.
Dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka misalnya, terdapat dua buah naskhah undang-undang utama yang digubal sebagai rujukan dalam urusan pentadbiran serta pemerintahan ketika itu, iaitu Undang-undang Melaka dan juga Undang-undang Laut Melaka. Meskipun para pengkaji sejarah telah bersetuju secara kolektif untuk meng‘genre’kan kedua-dua buah naskhah undang-undang ini sebagai karya kesusasteraan, namun butiran yang tercatat dalam naskhah-naskhah tersebut sangat berautoritatif untuk menggambarkan perkembangan sistem perundangan zaman emporium Melayu Melaka keseluruhannya. Dengan mengambil teks Undang-undang Laut sebagai pokok perbincangan, esei ini akan mengupas secara konseptual terhadap sistem-sistem yang terkandung dalam naskhah tersebut khususnya yang melibatkan kuasa-kuasa dan peranan seseorang nakhoda di atas kapal serta batasan-batasan kekuasaan yang mengikatnya.
Secara sepintas lalu, teks Undang-undang Laut Melaka turut dikenali sebagai Adat Pelayaran Melaka dalam kalangan pedagang dan saudagar ketika itu dan di samping itu, terdapat beberapa lagi nama yang pernah digunakan untuk merujuk undang-undang ini misalnya Kitab Peraturan Pelayaran dan Hukum Undang-undang Laut. Teks ini pada masa yang sama turut diterjemahkan sebagai The Maritime Laws of Malacca oleh sarjana asing terkemuka iaitu R.O. Winstedt dan juga Josselin de Jong. Kandungan teks ini antara lain turut membincangkan tatacara jual beli di atas kapal, peraturan pelayaran, bidang kuasa nakhoda (yang akan disentuh secara tuntas dalam esei ini) serta tanggungjawab-tanggungjawab pelbagai lagi pegawai kapal seperti kiwi, maula kiwi (penghulu kiwi), malim dan sebagainya lagi.
Malang sekali dalam terjemahan The Maritime Law of Malacca tidak dicatatkan secara jelas nama pengarang yang bertanggungjawab mengilhamkan Undang-undang Laut ini, malah tarikh sebenar teks ini dikarang juga tidak diketahui dengan tepat. Hanya andaian yang diberikan iaitu antara sekitar 1488-1510. Namun begitu, terdapat juga sumber yang menyatakan asal-usul penulisan undang-undang yang merupakan hasil mesyuarat Patih Harun, Patih Elias, Nakhoda Zainal, Nakhoda Buri dan Nakhoda Ishak bersama-sama dengan ramai lagi golongan nakhoda kapal. Hasil mesyuarat tersebut telah dibawa kepada Bendahara Seri Maharaja yang kemudiannya mempersembahkannya kepada Sultan Mahmud Syah (Jelani Harun, 2008:112). Sultan yang berkenan dengan undang-undang tersebut telah memberi keizinan baginda (Winstedt & Josselin de Jong, 1956: 45)


NAKHODA SEBAGAI ‘RAJA’ DI ATAS KAPAL

Dalam sejarah perkembangan Melaka sebagai sebuah destinasi dagang yang penting sekitar abad ke-15 hingga abad ke-16, terdapat suatu kelompok masyarakat yang wujud secara tak langsung dan berjaya membentuk kelas yang tersendiri pada zaman tersebut. Mereka ini terdiri daripada golongan nakhoda kapal yang datang ke Melaka sama ada untuk berdagang ataupun sekadar singgah untuk mendapatkan bekalan tertentu di samping menunggu pertukaran angin monsun. Kelompok ini pada asasnya tidak terlibat dalam organisasi dan pentadbiran awam di Melaka lantaran tugas yang lebih penting di atas kapal, namun setelah Melaka menjadi sebuah pelabuhan entreport dan pusat perdagangan antarabangsa yang mahsyur, fungsi yang dimainkan oleh para nakhoda dalam organisasi perdagangan dan perkapalan di Melaka telah menjadi amat penting sekali ( Muhammad Yusoff Hashim, 1986: 1-26).
Hal ini terbukti apabila peranan yang disumbangkan oleh kelompok nakhoda ini telah diterima dengan begitu baik oleh pemerintah Melaka, malah telah menjadi satu sistem dan ketentuan kepada kegiatan perdagangan dan perniagaan yang turut berperanan sebagai nadi penting kemajuan ekonomi Melaka pada waktu itu. Tegasnya, kedudukan nakhoda begitu signifikan dalam kedua-dua sektor tersebut sehingga taraf, bidang kuasa dan tugas nakhoda dirakamkan sebagai undang-undang dalam Undang-undang Laut Melaka ( Muhammad Yusoff Hashim, 1989: 181). Hal dapat dilihat misalnya melalui petikan teks berikut :

Tuan kita, Sultan Mahmud Syah memberi titah menitahkan hukum ini, maka datanglah kepada/sekarang ini, turun kepada anak cucunya pun menurut hukum ini, dan tiada lagi bersalahan, semuanya mengikut hukum ini, dan jikalau tiada diikuti hukum ini salah kepada segala negeri nazarnya kerana hukum ini di laut, di laut juga sudahnya dan hukum di darat, di darat juga sudahnya. Sebab disebutkan hukum ini supaya jangan lagi memakai hukum hawa nafsunya yang tiada diperkenankan Allah subhanahu wa taala. Lagi kehendaknya hukum ini supaya mereka itu sekalian malu dan sopan di dalam laut kepada segala nakhodanya kerana nakhoda itu, di dalam laut, raja ia ; sudah diadatkan khalifah al-mukminin yang kerajaan di dalam negeri Melaka pada zaman purbakala itu, jikalau kanak-kanak sekalipun nakhoda itu, kerana sudah teradat di dalam jongnya dan baluknya ( Mariyam Salim, 2005: 1).

Petikan frasa di atas ini merupakan bahagian awal teks Undang-undang Laut Melaka, berdasarkan transliterasi yang diselenggarakan oleh Mariyam Salim. Pada ayat yang sengaja dicondongkan, jelas sekali menunjukkan kedudukan seseorang nakhoda sewaktu mengemudi sesebuah misi pelayaran. Nakhoda, walau siapa pun ia, telah ditamsilkan sebagai seorang raja di atas kapalnya, seperti juga halnya seorang raja di darat. Namun begitu, harus ditegaskan di sini bahawa daerah kekuasaan seseorang nakhoda itu hanyalah absah apabila di laut sahaja, atau lebih tepat lagi, sewaktu beliau sedang mengepalai sesebuah kapal yang sedang dalam pelayaran khususnya yang melibatkan kapal-kapal dagang dan juga armada perang.
Justeru siapakah sebenarnya nakhoda? Mengapakah kedudukan dan peranannya begitu diangkat sehingga terakam sebagai undang-undang dalam Undang-undang Laut Melaka? Secara literal menurut Kamus Dewan Edisi ke-3, istilah nakhoda memberikan dua makna iaitu juragan ataupun kapten kapal. Hal ini jelas menunjukkan bahawa nakhoda merupakan individu yang menduduki heirarki paling atas dalam susun atur struktur sesebuah kapal. Hal ini boleh dijelaskan lagi menerusi carta fungsi berikut :

nakhoda : ‘raja’ di dalam kapal
jurumudi : digelar juga malim, sebagai ‘bendahara’ di dalam kapal
jurubatu : ‘temenggung’ di dalam kapal, menjadi hakim dan bertanggungjwab kepada nakhoda.

tukang kanan
tukang kiri ‘sida-sida’ di dalam kapal
tukang agung

jurubatu kanan
jurubatu kiri
gantung layar bertanggungjawab terus kepada nakhoda
senawi
tukang

awak-awak : bertanggungjawab kepada tukangKedudukan ini juga boleh disifatkan sebagai satu bentuk kelulusan tertinggi untuk seseorang pelaut mengemudi sesebuah kapal di samudera dan sebagai nakhoda juga, ia hendaklah arif dalam hal-hal berkaitan pelayaran seperti penggunaan peta, kompas dan arah bintang disamping arah pertukaran angin monsun. Mereka juga mestilah mengetahui arah laluan terbaik untuk belayar dan mengetahui kedudukan batu karang, terumbu karang, arus dan olak laut berpusing. Sementara angin monsun mestilah diketahui bagi mengelak risiko dilanda ribut taufan serta mengelak kapal terlanggar batu karang yang boleh merosakkan kapal. Semua ini jelas sekali mewajarkan gelaran ‘raja’ yang diberikan kepada nakhoda di atas kapal kerana tidak semua pelaut mampu menguasai semua cabang ilmu pelayaran dengan baik. Dalam semua hal nakhodalah yang akan dirujuk dan menjadi tanggungjawab ia untuk memutuskan sesuatu perkara. Pun begitu, hal ini tidak bermakna sistem autokrat menjadi amalan utama, sebaliknya nakhoda biasanya akan mengadakan perbincangan ataupun mesyuawarah dengan para pegawai kapal yang lain untuk mencapai sesuatu keputusan penting, sama konsepnya dengan sistem di istana.
Menurut Muhamaad Yusoff Hashim lagi dalam kajiannya, sering dianggap oleh orang-orang dahulu bahawa sebuah jong atau baluk ( istilah-istilah untuk kapal dagang yang besar) yang berlayar itu umpama sebuah ‘kerajaan’ di lautan. Lantaran itulah, nakhoda diberi gelar sebagai ‘raja’ dan sebagai sebuah ‘kerajaan’, maka jong atau baluk itu perlu dilengkapkan dengan para pegawai dan petugas-petugas seperti pentadbir dan organisasi birokrasi walaupun secara ringkas sahaja seperti yang tercatat dalam carta fungsi di atas tadi ( Muhammad Yusoff Hashim, 1989:267). Jika hal ini dinilai secara perbandingan dengan situasi sebenar di daratan, maka dapat dilihat dengan jelas bagaimana kerajaan yang dimaksudkan itu berfungsi sebagai sebuah organisasi pemerintahan. Semua cabang atau struktur saling melengkapi, menyumbang tenaga serta kepakaran demi memastikan kejayaan sesebuah misi pelayaran. Hal yang sama juga berlaku di istana apabila setiap pegawai memberikan khidmat yang terbaik kepada pemerintah untuk menjamin kesejahteraan keseluruhan sistem tersebut. Oleh hal yang demikian wajarlah jika seseorang nakhoda itu dilabelkan sebagai seorang ‘raja’ di atas kapalnya jika diukur kepada peranan dan sumbangan yang diberikan. Selain itu kedudukan nakhoda di dalam kapal amat dihormati dan dimuliakan. Nakhoda mempunyai tempat duduk khas di peterana lawang yang menjadi kawasan larangan kepada orang lain (Jelani Harun, 2008: 115).

KUASA DAN BATASAN-BATASAN KEKUASAAN NAKHODA

Pada bahagian awal perbincangan tentang kedudukan nakhoda sebagai ‘raja’ di atas kapal tadi telah juga disentuh berkenaan kuasa-kuasa dan batasan kekuasaannya secara sepintas lalu. Pada bahagian ini, hal ini akan ditegaskan semula berdasarkan kepada transliterasi teks asal Undang-undang Laut Melaka. Penting untuk ditegaskan di sini bahawa terdapat banyak kesulitan untuk mengkaji sejarah dan peranan nakhoda yang tepat kerana tidak banyak sumber yang boleh dirujuk lantaran kurangnya kajian secara ilmiah oleh para pengkaji sejarah mahupun kesusasteraan Melayu tradisional. Transliterasi teks Undang-undang Laut Melaka yang diselenggarakan oleh Mariyam Salim ini mungkin antara sebilangan kecil sumber berwibawa yang mudah ditemui dewasa ini di samping sebuah lagi hasil kajian bersama oleh sarjana Barat iaitu Richard Olof Windstedt dan Joselin de Jong yang bertajuk The Maritime Laws of Malacca. Kedua-dua tokoh sarjana Barat ini telah mengedit salah sebuah versi teks Undang-undang Melaka sehingga berupaya menjadi antara referensi penting ketika ini.
Selain itu, teks kesusasteraan Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu serta The Suma Oriental juga sering dirujuk sebagai sumber paling kukuh untuk mengkaji sejarah Kesultanan Melayu Melaka termasuk sistem perundangan dan perdagangannya yang terkenal itu. Sulalatus Salatin atau Sejarah Melayu merupakan resensi terawal yang secara naratif (berhikayat) menerangkan keadaan emporium Melayu Melaka yang ulung dan teks ini telah dikarang oleh Tun Sri Lanang, seorang pembesar istana yang sangat terkenal ketika zaman kegemilangan Melaka. Manakala The Suma Oriental pula disudahka penulisannya oleh seorang penulis berbangsa Portugis iaitu Tom Pires, yang berada di kota kosmopolitan Melaka antara tahun 1512-1515. Kedua-dua sumber ini tidak dapat dinafikan lagi merupakan sumber paling berwibawa untuk memahami sejarah Melaka keseluruhannya termasuklah dalam hal perdagangan dan juga perkapalan. Selain itu, tulisan Muhammad Yusoff Hashim juga tidak banyak membantu ke arah penulisan esei ini memandangkan kurangnya huraian berkenaan Undang-undang Laut Melaka yang disediakan penulis. Beliau bagaimanapun berjaya dari segi penghuraian berkenaan sumber dan latar belakang pembentukan sistem perundangan di Melaka. Justeru hanya transliterasi oleh Mariyam Salim sahaja boleh dijadikan rujukan utama apabila membicarakan tentang peranan dan kedudukan seseorang nakhoda kapal pada zaman Melayu Melaka disamping sumber-sumber sekunder yang lain termasuk hasil tulisan Jelani Harun.
Kuasa paling asas nakhoda semestinya terletak pada gelaran ‘raja’ yang diberikan kepada mereka. Hal ini amat jelas sekali jika dilihat dari segi kekuasaan yang diperuntukkan khususnya bagi nakhoda-nakhoda yang mengepalai sesebuah pelayaran walaupun pada masa yang sama, tuan kapal atau empunya kapal turut serta dalam pelayaran tersebut. Jika situasi seumpama ini berlaku, nakhoda kapal mempunyai faktor kekuasaan yang lebih tinggi berbanding si empunya kapal, malah dalam banyak hal nakhodalah yang berkuasa untuk memutuskannya khususnya yang melibatkan permasalahan yang wujud di atas kapal serta masalah-masalah lain yang bersangkut-paut dengan hal-hal perkapalan. Malah, jika seseorang raja atau sultan sekalipun turut serta dalam pelayaran tersebut mereka harus patuh kepada kekuasaan yang dimiliki oleh nakhoda. Tuan kapal, biasanya saudagar-saudagar, tidak berhak untuk mencampuri urusan pelayaran, namun, atas dasar adat dan hormat, nakhoda turut melibatkan tuan-tuan kapal tersebut dalam sesuatu perbincangan sewaktu di atas kapal.
Seperti juga raja di istana, nakhoda turut mempunyai kuasa untuk membunuh. Konsep ‘membunuh’ di sini tidak harus dipandang negatif kerana situasinya perlu difahami sebagai satu bentuk hukuman, dan hukuman tidak mungkin tercetus andai tidak berlaku pelanggaran terhadap terma-terma yang terkandung dalam undang-undang ataupun peraturan tersebut. Prinsipnya jelas, setiap kesalahan pasti ada hukuman. Begitu juga halnya dengan kesalahan-kesalahan berat yang harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Dalam keadaan yang memaksa nakhoda melakukan ‘pembunuhan’, sering ditanya apakah kesalahan itu benar-benar serius dan berat sehingga terpaksa melaksanakan hukuman yang sedemikian rupa? Adakah sistem keadilan ini diterima sebagai konsep yang adil? Adakah perlaksanaannya selari dengan tuntutan syariah kerana Melaka sendiri kuat dari segi pengaruh keislamannya? Dan apakah pula batasan-batasannya? Untuk menjawab persoalan-persoalan begini, pertama sekali perlu dilihat kepada sumber asasi yang membentuk undang-undang tersebut dan kedua, pada bahagian atau fasal yang menghuraikannya. Melalui kaedah ini mungkin dapat difahami konsep perlaksanaannya secara menyeluruh.
Dalam Sejarah Melayu ada diterangkan dengan jelas tentang bentuk-bentuk hukuman yang boleh dikenakan terhadap para pesalah. Lama sebelum terhasilnya Undang-undang Melaka dan juga Undang-undang Laut, hukuman ke atas penjenayah berat yang melakukan kesalahan seperti mencuri, merompak dan menyamun ditentukan berdasarkan hukum adat setempat, namun semasa pemerintahan Sultan Alaudin Riayat Syah, penjenayah-penjenayah jika disabit dengan kesalahan yang dilakukan akan dipotong tangan mereka. Hal ini dinyatakan sebagai ‘kudung tangannya’ dalam Sejarah Melayu. Hal ini memberikan sedikit gambaran bahawa wujud suatu bentuk perkembangan terhadap sistem hukuman dan perundangan yang diamalkan ketika itu, iaitu, berlakunya penyesuaian terhadap hukum adat melalui proses asimilisasi dengan undang-undang Islam. Bagaimana hal ini berlaku? Jika dilihat kepada hukum potong tangan tersebut, jelas sekali perlaksanaannya berdasarkan kepada hukum hadd dalam kesalahan jenayah pada hukum Islam seperti yang dihuraikan oleh Muhammad Yussof Hashim dalam bukunya iaitu Islam dan Sejarah Perundangan Melaka di Abad ke-15 dan Abad ke-16. Di sini dapat disimpulkan bahawa hukum Islam sememangnya dapat dirasionalisasikan dengan keperluan sekular untuk menjaga dan mengawal ketenteraman sosial dalam masyarakat, dan hal ini telah dibuktikan pada waktu tersebut (Muhammad Yusoff Hashim, 1989: 205).
Kembali kepada subperbincangan, untuk membunuh seseorang yang telah dibuktikan bersalah, nakhoda hanya diberikan rukun autoriti atau kekuasaan yang bertunjangkan kepada hukum Islam sahaja dan kesalahan itu pula haruslah yang setimpal dengan hukuman yang diwajarkan, dan pada masa yang sama, nakhoda terikat dengan proses perlaksanaan hukum hadd tersebut. Misalnya dalam Undang-undang Laut Melaka, kesalahan orang yang berzina ditentukan pada Fasal 2 yang berbunyi, “ Bermula hukum atas segala orang yang berzina dalam jong atau baluk. Jikalau ia merdeheka (ada isteri sama ada merdeheka atau tiada, maka ia berbuat zina dengan isteri sama merdeheka dalam jong itu, maka) dibanyak-banyaki oleh nakhoda, dibunuh keduanya.....”. Bagi kesalahan yang dianggap serius begini nakhoda mempunyai hak dan kuasa untuk membunuh pesalah-pesalah yang berkenaan selepas proses siasatan dan keadilan yang bertunjangkan konsep syariah dijalankan. Justeru jelaslah bahawa kuasa untuk membunuh yang dikurniakan kepada nakhoda sememangnya diterima sebagai suatu bentuk hukuman yang sah dan berautoritatif selari dengan proses perundangan Islam sekaligus menjawab persoalan-persoalan itu tadi.
Bagaimanapun, masih terdapat beberapa kekeliruan tentang kuasa membunuh yang ditawarkan kepada para nakhoda kapal ini, misalnya, adakah kuasa tersebut mirip atau menyamai kuasa yang dimiliki oleh raja atau sultan di istana? Seperti yang dihuraikan sebelum ini, nakhoda mempunyai keterbatasan dalam beliau melaksanakan hukuman bunuh dan keterbatasan ini telah membezakan antara raja sebenar dengan nakhoda kapal. Nakhoda hanya berkuasa di atas kapal, pertama, dan kedua beliau terikat pula dengan undang-undang yang memperuntukkan sesuatu hukuman. Jika raja dan sultan di istana boleh melaksanakan hukuman bunuh terhadap sesiapa sahaja yang didapati melakukan kesalahan berat, nakhoda sebaliknya terikat dengan jenis kesalahan yang dilakukan oleh pesalah tersebut. Tidak semua kesalahan yang dianggap berat yang dilakukan di atas kapal boleh dikenakan hukuman bunuh. Sebagai perbandingan, raja atau sultan di istana boleh menjatuhkan hukuman bunuh kepada mana-mana pihak yang ‘berjual titah’ (memalsukan arahan dan cakap raja sama ada melalui lisan atau penyalahgunaan cop mohor) seperti yang terkandung dalam Fasal 13.3 Hukum Kanun Melaka selain dua lagi pilihan hukuman bagi kesalahan yang sama iaitu dibelah lidah ataupun dikupas (dikelengsetkan) kulit kepalanya.

“... Dan hukum orang yang berjual titah itu dibunuh atau dibelah lidahnya atau dikupas kulit kepalanya...”
( Undang-undang Melaka, 1976: 14)

Situasi di atas tentu sekali tidak berlaku di dalam kapal. Secara umum berdasarkan teks Undang-undang Laut, kuasa membunuh pesalah oleh nakhoda kapal tercatat pada Fasal ke-5 yang meliputi empat jenis lagi kesalahan seperti petikan teks berikut ini :

“...Pertama, bertutur jahat dan angkara akan nakhoda. Kedua, mesyuarat ia dengan segala orang di dalam jong itu hendak membunuh nakhoda yang empunya jong atau kepada tukang atau kepada kiwi atau kepada malim, itu pun dibunuh jua akan dia. Ketiga perkara, jikalau ia bersisip keris di dalam pelayaran, lain lakunya daipada orang banyak, itu pun dibunuh jua akan dia. Keempat perkara, jikalau ia bersisip demikian tetapi membunuh orang...”
(Undang-undang Laut Melaka, 1976:6)

Di sini suatu hal yang dapat diperhatikan jelas ialah nakhoda berhak untuk membunuh jika didapati seseorang itu mempunyai potensi mendatangkan ancaman keselamatan kepada pihak lain. Hal ini boleh dilihat pada perbuatan bersisip keris dan berkelakuan yang mencurigakan (…lain lakunya daripada orang banyak…) seperti yang terkandung pada fasal tersebut. Maka dapat dikatakan juga bahawa selain untuk mengiktiraf peranan dan kedudukan nakhoda di laut, Undang-undang Laut turut bertindak sebagai de facto yang menjamin aspek keselamatan terus wujud dalam sesebuah pelayaran.
Kupasan isi kandungan Undang-undang Laut pastinya tempang jika tidak membincangkan peranan nakhoda kapal dalam hal-hal urusniaga dan perdagangan khususnya apabila tiba di darat (baca: pelabuhan). Seperti yang dicatatkan dalam banyak kajian sejarah, nakhoda-nakhoda kapal dagang kapal yang berlabuh di Melaka atas maksud untuk berdagang bertanggungjawab untuk memohon kebenaran berniaga terlebih dahulu. Menurut Tom Pires, nakhoda perlu memohon daripada Syahbandar iaitu individu yang berkuasa di pelabuhan untuk menemui Bendahara Melaka bagi meminta kebenaran berniaga. Selain itu, nakhoda kapal juga bertanggungjawab mengetuai rombongannya untuk menghadap Sultan Melaka dengan membawa hadiah dan sebagainya sebelum menjalankan sebarang urusniaga. Perlu ditegaskan juga bahawa urusniaga belum boleh dijalankan sehinggalah berbagai-bagai jenis cukai dibayar dan selain itu, menurut Tom Pires juga, semua ukuran dan timbangan yang digunakan dalam urusniaga di Melaka adalah mengikut old custom peribumi.
Salah satu bentuk perdagangan yang berlaku di pelabuhan Melaka ialah penjualan dan penyebaran barang dagangan. Pada peringkat ini, peranan nakhoda adalah sangat penting memandangkan proses dan sistem yang digunakan mempunyai bentuk yang agak kompleks. Hal ini demikian kerana, barang-barang dagangan khusunya yang diimport akan disebarkan ke Gugusan Kepulauan Melayu (Muhammad Yusoff Hashim, 1989: 258). Sesuai dengan gelaran ‘raja’ dalam sebuah kapal berdasarkan pernyataan “… hukum segala jong dan baluk daripada segala nakhoda kerana ia seumpama rajanya” seperti yang tercatat dalam Undang-undang Laut Melaka, maka menjadi tanggungjawab nakhodalah untuk mengedalikan semua bentuk perniagaan tersebut. Walau bagaimanapun jika pemilik kapal sendiri yang menguruskan perniagaan dan mengikuti pelayaran, maka peranan nakhoda dalam hal ehwal perdagangan barang akan menjadi kecil. Sekiranya pemilik kapal tidak turut serta, nakhoda kapal biasanya akan dilantik menjadi ‘proxy’ atau wakil bagi pihak pemilik (Muhammad Yusoff Hashim, 1989: 258).
Nakhoda juga boleh terlibat dalam perniagaan sebagai penjual barangannya sendiri atau sebagai ‘wakil’ untuk memperdgangkan barangan kepunyaan Kiwi (saudagar yang menghantar barang untuk diperdagangkan). Fasal 20 Undang-undang Laut Melaka tentang ‘hukum berniaga’ menyatakan bahawa apabila sebuah kapal dagang Melaka sampai ke sebuah pelabuhan asing, maka hak berniaga akan menjadi bertingkat-tingkat. Nakhoda bagaimanapun mempunyai hak untuk memperniagakan barang dagangannya terlebih dahulu selama empat hari yang pertama. Selain itu, nakhoda juga berhak membuat tawaran harga lebih tinggi daripada peniaga lain. Sesiapa yang membuat tawaran harga yang melebihi nakhoda, maka nakhoda berhak untuk merampas barang-barang tersebut setelah membayar kepada pemilik dengan harga kos sahaja seperti yang telah disebutkan dalam Undang-undang Laut Melaka, “…dipulangkan kepada nakhoda seperti harga beliannya itu juga” (Muhammad Yusoff Hashim, 1989: 259).
Satu lagi hal yang menarik untuk dibincangkan di sini ialah sistem penyimpanan barang dagangan di atas kapal. Dalam Fasal 10 Undang-undang Laut Melaka menyebut sistem atau ruang tersebut sebagai ‘petak’ atau peitaca seperti yang dinyatakan oleh Tom Pires dalam The Suma Orientals. Menurut Muhammad Yusoff Hashim, petak-petak inilah yang menjadi asas penentuan hak dan saiz bahagian seseorang pedagang dan selalunya nakhoda, Kiwi atau Maula Kiwilah yang memiliki banyak petak. Selain itu, tambah Tom Pires lagi dalam tulisannya itu, petak dalam sesebuah kapal mungkin besar dan memerlukan antara dua hingga tiga orang untuk menjaga suatu petak tersebut.

KESIMPULAN

Mungkin ruang yang sebegini kecil tidak mampu untuk membincangkan sepenuhnya segala isi kandungan yang termuat dalam Undang-undang Melaka. Selain keterbatasan ruang, masalah untuk mendapatkan sumber rujukan yang berwibawa juga menghadkan lagi skop esei ini. Pun begitu, daripada keseluruhan perbincangan ini, dapat disimpulkan bahawa Undang-undang Laut Melaka telah menyediakan satu set hukum yang berisi panduan serta pedoman berguna kepada para pelayar. Sistem ini terbukti kena pada tempat dam masanya, lebih-lebih lagi jika dinilai dari sudut kemajuan sektor perdagangan di Melaka ketika itu. Selain itu, catatan tokoh-tokoh penting seperti Tom Pires dan Tun Sri Lanang juga telah menyedarkan banyak pihak betapa Melaka mengalami banyak kemajuan dari segi struktur sosialnya yang kemudiannya melahirkan pula sistem perundangan penting, berdasarkan kepada keperluan masyarakat massanya. Dapat juga digambarkan pola asas perdagangan di Melaka sebenarnya bergantung kepada definisi peranan yang dimainkan oleh kelompok nakhoda itu sendiri, iaitu sama ada mereka adalah pemilik kapal yang berdagang sendiri ataupun wakil kepada saudagar-saudagar. Dan siapa pun mereka, nakhoda telah dianggap sebagai ‘raja’ yang berkerajaan di laut lepas, suatu perumpamaan yang begitu signifikan dalam sejarah kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.
( ESEI ini merupakan tugasan saya bagi kursus HKN 202 dan mendapat kredit A daripada Dr. Jelani Harun dan diposkan untuk membantu anda yang mencari maklumat tentang sejarah 'nakhoda' pada zaman Emporium Melayu Melaka. Sebarang cedokan adalah dibenarkan!)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...