Followers

Sunday, April 18, 2010

Edisi Khas : Mengapa Kita Menolak Syiah [Bah. 1]

Ajaran Syiah Yang Bertentangan Dengan Ajaran Ahlus Sunnah Wal Jama’ah.

Syiah mengkafirkan para sahabat Nabi SAW dan semua orang Islam yang mengikuti sahabat-sahabat baginda.

1. Berkata al-Majlisi : “Bahawa mereka (Abu Bakar, Umar dan Uthman) adalah perompak-perompak yang curang dan murtad, keluar dari agama. Semoga Allah melaknati mereka dan semua orang yang mengikuti mereka dalam bertindak jahat terhadap keluarga Nabi baik orang-orang dahulu mahupun yang kemudiannya” (Bihar al-Anwar, 4/385).

2. Abu Bashir berkata : “Sesungguhnya penduduk Makkah telah kufur kepada Allah secara terang-terangan, dan bahawa penduduk Madinah lebih hina daripada penduduk Makkah, lebih hina tujuh puluh (70) kali daripada penduduk Makkah” (Ushulul Kaafi , 2/410).

3. Pada masa Jaafar As-Shadiq, orang Syiah berkata tentang penduduk Makkah dan Madinah pada zaman keemasan Islam : “Penduduk Syam lebih hina daripada penduduk Rumawi (lebih hina daripada orang Nasrani), penduduk Madinah lebih hina daripada penduduk Makkah, dan penduduk Makkah telah kufur kepada Allah dengan terang-terangan” ( Ushulul Kaafi, 2/409).

4. Al-Majlisi berkata : “Mesir menjadi negara yang paling hina pada masa itu (era kejayaan Islam) kerana penduduknya menjadi orang yang paling celaka dan paling kufur” (Bihar al-Anwar, 5/208).

Hal ini berlaku kerana mengikut catatan sejarah, Kerajaan Syiah Ismailiyah/Fatimiyah telah ditumbangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang merupakan pengikut Sunnah sehingga mewujudkan perasaan dendam dan benci dalam kalangan orang Syiah terhadap pengikut Sunnah hingga ke hari ini.

5. Al-Kulani telah mentafsirkan sepotong ayat dengan maksud : “Bahawa Abu Bakar, Umar dan Uthman telah keluar (murtad) daripada iman mereka kerana tidak mahu mengangkat Saidina Ali r.a menjadi Khalifah setelah Rasulullah SAW wafat” (Ushulul Kaafi, 1/488).

6. Abu Jaafar berkata : “Semua manusia (kaum muslimin) menjadi Ahlul Jahiliyah (murtad) kecuali empat sahaja iaitu; Ali, Miqdad, Salman dan Abu Dzar. Aku (perawi) berkata : Ammar termasuk? Abu Jaafar berkata : Kalau kau bermaksud yang murni (bersih) sama sekali maka mereka bertiga itu saja” (Tafsir al-Iyasyi, 1/199 dan Tafsir asy-Shafi, 1/389).

7. Al-Kulani menetapkan dalam bukunya Al-Kaafi, bahawa : “Setiap orang yang tidak beriman kepada Imam Dua Belas, maka dia adalah kafir, sekalipun dia adalah keturunan Ali dan Fatimah” (Al-Kaafi, 1/372-374).

8. Al-Khomeini berkata dalam sebuah pidatonya yang terkenal tidak lama dahulu : “Aku katakan terus terang wahai saudara-saudaraku kaum muslimin di seluruh dunia, bahawa Makkah al-Mukarramah sebagai tanah haram Allah yang aman sedang diduduki oleh sekelompok manusia yang lebih hina daripada Yahudi”.

Sebelum itu, Khomeini menyebutkan bahawa apabila revolusinya sudah stabil maka dia akan mengeksportkannya (revolusi) ke Al-Quds, Makkah, Afghanistan dan negara-negara lain. Pidato beliau telah disiarkan di Suara Revolusi Islam.

Oleh hal yang demikian, jelaslah bahawa ulamak-ulamak besar Syiah dan para pemimpin mutakhir mereka hingga ke hari ini masih menghukum dan melabelkan para sahabat Nabi SAW yang mulia dan sekalian orang Islam di dunia yang tidak mengikut jalan akidah mereka iaitu Syiah Rafidah atau Syiah Imamiyah Itsnaa Asyariyah sebagai kafir. Justeru tertolaklah pandangan segelintir kita yang cuba menganggap ajaran Syiah sama dengan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...