Followers

Monday, April 19, 2010

Edisi Khas : Mengapa Kita Menolak Syiah [Bah. 3]

Syiah dan Hadis (Sunnah)

Syiah pada prinsipnya hanya menerima hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan melalui jalur Ahlul Bait. Sebaliknya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang bukan Ahlul Bait akan ditolak oleh mereka. Hal ini bermakna, Syiah telah membuang ribuan hadis Nabi SAW kerana seperti yang kita sedia maklum dari fakta sejarah bahawa S. Ali tidak selamanya mendampingi Nabi Muhammad. Beliau sebagai contoh pernah ditugaskan untuk menetap di Madinah ketika Rasulullah melaksanakan misi jihad bersama para sahabat yang lain. Saidinia Ali juga pernah ditugaskan ke Yaman. Hal ini bererti beliau tidak dapat mendengarkan hadis-hadis Nabi kecuali melalui para sahabat yang lain.

Hadis menurut pemahaman Syiah bukan hanya datang daripada Nabi Muhammad semata-mata, sebaliknya lebih banyak yang terbit daripada Imam-imam mereka sendiri. Syiah menganggap Imam mereka sebagai maksum dan setaraf dengan Nabi, justeru setiap perkataan yang keluar dari mulut Imam-imam mereka juga adalah hadis. Lebih dahsyat, orang Syiah juga percaya ‘hadis’ daripada Imam-imam mereka ialah firman daripada Allah SWT sendiri..

Abu Abdillah berkata : “Hadisku bererti hadis ayahku, hadis ayahku bererti hadis datukku, hadis datukku bererti hadis S. Hussein, hadis S. Hussein bererti hadis S. Hassan, hadis S. Hassan bererti hadis S. Ali, hadis S. Ali bererti hadis Rasulullah, dan hadis Rasulullah bererti firman Allah” (Al Kulaini/Al-Kaafi, 2/271-272).

Syiah juga menolak hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat bukan Ahlul Bait kerana mereka menganggap para sahabat itu telah murtad atau kafir seperti yang diterangkan sebelum ini. Syiah bahkan menganggap semua perkataan Imam-imam adalah hadis kerana mereka yakin bahawa syariat selepas kewafatan Baginda Rasulullah terletak di tangan Imam Dua Belas dan mereka juga berpendapat bahawa ucapan Imam Dua Belas adalah seperti sabda Nabi dan firman Allah SWT. Selain itu, Syiah turut percaya catatan-catatan Imam-imam mereka sewaktu menjawab sesuatu pertanyaan adalah hadis pada dasarnya. Oleh hal yang demikian, sumber hukum Syiah jauh berbeza dengan sumber akidah dan hukum Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

Oleh kerana Syiah mewajibkan bahawa Imam mereka adalah maksum dan perkataannya sama dengan firman Allah SWT, maka mereka tidak perlu menyandarkan ucapan para Imam kepada Nabi. Abdullah Faiyadh dalam Tarikh al-Imamiyah halaman 14O mencatatkan seperti berikut : “Keyakinan bahawa Imam itu maksum, menjadikan semua hadis yang keluar dari mereka adalah sahih, maka tidak diperlukan menyandarkan sanadnya kepada Rasulullah SAW seperti yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah Wal Jamaah”.

Dalam masalah perawi hadis (pembawa asal hadis), Syiah mempunyai konsep yang sama sekali bertentangan dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Bagi Syiah, tidak diperlukan criteria-kriteria seperti dalam kalangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Yang penting ialah perawi tersebut mestilah Syi’I atau berpihak kepada Syiah. Oleh itu, tercetuslah banyak perbezaan dan perselisihan dalam hadis dan masalah keagamaan mereka, dan semakin bertubi-tubi jumlah hadis maudlu’ tanpa ada alat penyaring sebagaimana yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Banyak perawi yang terdiri daripada orang-orang yang beraliran rosak seperti yang dilakukan oleh at-Thusi (Al-Fihris, 24-25).

Al-Faidlul Kusyi berkata : “Kau melihat mereka berselisih dalam sesuatu masalah sampai 20 pendapat, bahkan sampai 30 pendapat atau lebih. Bahkan kalau saya katakan : Tidak ada satu masalah far’iyah pun yang mereka tidak berselisih, paling tidak pada perkaitannya…” (Al-Wafi, al-Muqaddimah, m/s 9).

Sementara itu, dalam masalah banyaknya hadis maudlu’ dalam kalangan Syiah, al-Mughirah bin Sa’id, seorang perawi hadis Syiah berkata : “Aku telah memalsukan ke dalam hadis kalian, hadis-hadis yang banyak mendekati seratus ribu hadis” (Tanqihul Maqal, 1/174).

Jaafar Shadiq berkata : “Kami Ahlul Bait adalah orang-orang yang benar. Tetapi kami tidak boleh terlepas dari orang yang berbohong atas nama kita. Maka gugurlah kebenaran kita sebab pembohongan orang tersebut” (Rijal al-Kusyi, h. 108, al-Majlisi dan al-Bihar 25/363).

Perlu juga diketahui bahawa sejarah buku-buku acuan Syiah yang muktabarah dalam bidang hadis sangat jauh terkemudian dari masa Imam-imam mereka. Justeru bagaimanakah boleh dipercayai sesuatu riwayat yang tidak dicatat selama 11 hingga 13 abad? (Masalatu al-Taqrib, 2/284).

Jumlah hadis Syiah juga berkembang (semakin bertambah). Hal ini demikian kerana wujudnya hadis-hadis maudlu’ yang banyak. Lihat catatan berikut ;

Al-Kaafi pada tahun 460H terdiri daripada 30 kitab sedang pada tahun 1076H telah bertambah kepada 50 kitab.

Tahdzibul Ahkam menurut pandangan pengarangnya berisikan 5000 hadis tetapi menurut pandangan ulama Syiah pada masa sekarang kitab tersebut berisikan 13,590 buah hadis.

Oleh hal yang demikian, jelaslah kepada kita bahawa Syiah ‘berkembang’ kerana keupayaan mengubah-ubah dan menambah-nambah ini. Pada waktu-waktu tertentu mereka dapat mengubah fahaman yang dianuti khususnya bagi melawan kritikan-kritikan yang ditimbulkan terhadap Syiah. Ia bukan hanya terhad dalam persoalan hadis bahkan turut berlaku dalam kitab-kitab tafsir Syiah sendiri. Mengikut catatan, terdapat sebuah kitab yang dianggap sebagai kitab pertama Syiah berjudul Salim Bin Qais tetapi kitab tersebut tidak mencatatkan siapakah pengarangnya sekali gus membuka ruang untuk ‘penambahbaikan’ (Masalatu al-Taqrib, 2/284).1 comment:

maruahbiru said...

kau nak tolak syiah..tapi kau copy paste dari web mna2 entah..bukan di atas kajian kau sendiri.nak tahu pasal orang utan pergi tempat orang utan..nak tahu pasal mahathir pergi tanya mahathir,tapi bila nak tahu pasal syiah..kau pergi rujuk laman web ahlul sunnah wal jamaah,kau pergi rujuk ustaz2 sunni,kau pergi rujuk buku2 tulisan ustaz sunni..kenapa kau x tnya sendiri dekat org syiah pasal syiah.jgn menembak secara buta tuli. saya pecinta ahlul bait.. saya penyokong tegar UMNO dan kerajaan persekutuan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...