Followers

Monday, April 19, 2010

Edisi Khas : Mengapa Kita Menolak Syiah [Bah. 2]

Syiah dan Al-Quran

Potret gambaran Imam Ali dan 11 Imam Syiah yang lain.

Mengikut ajaran Syiah, Al-Quran yang ada sekarang ini sudah diubah, ditambah dan dikurangi pada bahagian tertentu oleh para sahabat Nabi SAW. Al-Quran yang asli (lengkap) dipercayai oleh mereka berada di tangan S. Ali yang kemudiannya diwariskan kepada putera-puteranya dan kini berada di tangan Imam Mahdi al-Muntazhar (Ushul Madzahibi al-Syiah, 1/202).

Abu Abdillah berkata : “Bahawa surah al-Ahzab membuka keburukan wanita-wanita Quraisy. Surah itu lebih panjang daripada surah al-Baqarah tetapi telah dikurangi dan diubah oleh para sahabat” (Bihar al-Anwar, 89/50).

Abu Jaafar berkata : “Seandainya kitab Allah tidak ditambah dan tidak dikurangi, maka tidak akan tertutup hak kami bagi orang yang berakal. Dan apabila Imam Mahdi sudah datang, kemudian beliau berkata, maka akan dibenarkan oleh al-Quran” (Bihar al-Anwar, 89/55).

Ada orang bertanya kepada Amirul Mukminin iaitu S. Ali ra : “Bukankah al-Quran ini seperti yang diturunkan?” S. Ali lalu menjawab : “Tidak, telah dihapus dari al-Quran tujuh puluh dari orang-orang Quraisy dengan nama mereka dan nama ayah-ayah mereka, dan tidak disisakan kecuali Abu Lahab, untuk menghina Rasululllah, kerana Abu Lahab adalah bapa saudaranya” (Bihar al-Anwar, 89/60).

Abu Abdillah berkata bahawa : “Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ada 1000 ayat” (Ushulul Kaafi, 2/134). Jadi beliau menuduh para sahabat secara tidak langsung telah membuang atau merubah lebih kurang 10,000 ayat lebih.

Seorang ulamak Syiah, al-Khu-I berkata : “Tidak diragukan lagi bahawa Quran S. Ali berbeza dengan al-Quran yang ada sekarang ini, baik dalama susunan surahnya mahupun tambahan-tambahan yang tidak terdapat dalam al-Quran ini” (Al-Bayan, 1/223).

Menurut Syiah juga, al-Quran yang ada sekarang ini tidak dapat dijadikan pedoman (hujah) kecuali dengan juru tafsir, dan juru tafsirnya ialah S. Ali ra. Al-Thariqah telah mentafsir perkara ini sebagai tafsir kebatinan, yang hanya boleh dilakukan oleh S. Ali ra saja setelah Nabi SAW wafat.

Al-Kusyi berkata : “Tidak ada sedikitpun dari Al-Quran yang dapat kita buat pegangan”. Oleh hal yang demikian, atas dasar ini boleh saja terjadi bahawa tiap-tiap ayat sudah diubah, tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Maka Al-Quran sama sekali tidak dapat dijadikan hujah atau pegangan. Maka tidak ada faedahnya dan tidak ada gunanya untuk memerintahkan mengikuti al-Quran ataupun memegang teguh dengan al-Quran dan lain-lain (Ash Shafi, 1/33).

Al-Mirza al-Nuri al Thabarsi menetapkan bahawa Al-Quran telah diubah. Oleh kerana itu dia mengarang sebuah kitab bernama Fashlul Khithab fi Itsbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab pada tahun 1292H.Al-Jazairi berkata : “Bahawa hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Al-Quran telah diubah mencapai dua ribu lebih”.

Dan masih banyak lagi ulamak Syiah yang mengatakan bahawa al-Quran telah diubah sekaligus menunjukkan kepada kita sejauh mana keyakinan mereka terhadap kitab suci Al-Quran yang kita pegang pada hari ini.

Menurut Ahlus Sunnah Wal Jamaah, orang yang meragukan keaslian satu kalimat saja daripada al-Quran, atau satu ayat saja daripadanya maka dia sudah menjadi kafir. Ia juga sama seperti berbohong kepada Allah SWT yang telah berfirman: “Kamilah yang menurunkan al-Quran itu, dan kami pula yang memeliharanya”.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...